De Royal Casting Club de Belgique, in een notedop...

door de secretaris, Philippe Huart

 

Beste vrienden,

Sta ons toe de BRCC voor te stellen, een sympathiek Brussels clubje, voornamelijk bestaande uit "vliegvissers", dat vooral een vriendenclubje is.

De geschiedenis van de BRCC begint in december ‘34, in de achterkeuken van het Brussels "Sougné" huis. Een groepje vissersvrienden besloot toen een vissersclubje op te richten na voorbeeld van reeds bestaande clubjes in Frankrijk & Engeland.

De eerste wedstrijden gaan terug tot ‘39. De vriendenvisserskring van Rochefort nodigde toen de Belgische Casting Club uit om gebruik te maken van hun installatie met de bedoeling vriendschappelijke interclubwedstrijden te organiseren. Het was een vreemd gezicht vissers hun handigheid zien te testen met vliegen zonder vishaak en houten gewichtjes.

De oorlog ‘40-’45 heeft vanzelfsprekend de visactiviteiten verminderd, maar anderzijds was training nog steeds mogelijk. Men moest "in" blijven natuurlijk.

Na de oorlog, dankzij de motorisatie, komen de wedstrijden van de grond. Frankrijk, Italië, Engeland, Zwitserland, Duitsland en Nederland doen hieraan mee : talrijke contacten ontstaan hieruit. Uitwisselingen, zowel op cultureel vlak als op het gebied van visvangst brengen de ontdekking met zich mee van nieuwe technieken en nieuw materiaal, dit alles binnen een warmhartige ambiance. Er was natuurlijk concurrentiestrijd maar .... plezier had voorrang op de resultaten.

Zoals in elke sport evolueert de competitiedrang. Meer en meer verfijnder materiaal kwam op de markt. Deze sport is van hoog niveau en kent een internationale reputatie. Vernoemenswaardig is zeker dat België organisator is van talrijke wedstrijden en vele records houdt.

Na de naam "Royal" verkregen te hebben in ‘85, verkrijgt de Belgische Royal Casting Club aldus haar koninklijke erkenning.

Momenteel heeft de Casting Club zich een beetje van de Casting competities afgescheiden en haar activiteiten hebben zich toegespitst op "vliegvissen". Zij onderricht door middel van haar installaties op Ten-Reuken (platform op een Brussels meer), zij organiseert cursussen in het vervaardigen van kunstvliegen en eveneens gedenkwaardige
visuitstapjes ...

Dus, indien U geďnteresseerd bent in deze magnifieke sport, indien U wil leren "vliegvissen", U perfectioneren of simpelweg viservaringen uitwisselen met vrienden, JOIN US !

Onze voorzitter, Olivier Degeorge, zal U graag te woord staan voor verdere inlichtingen.

olibxl1.JPG (17456 bytes)

Praktisch:

Le Bois de la Cambre (vorige "La Baraque"), Square du Vieux Tilleul 11, 1050 Bruxelles. Tel 0032 2 672 49 86
Dinsdag 20 uur en Zondag 11 uur.

by de famile Deraedt. 82 Limburg Stirumlaan in Wemmel. Tel: 0032 2 461 22 62.

1300 Fb per volwassene, 500 Fb voor de -16, en de wens van het comité vaak tijdens de aktiviteiten U te zien.

Philippe Huart
Rue Saint Nicolas, 18
5580 Eprave
Tél: 0032 84 37 70 29